Delaney B. James Sports Photography | Wambach v Elmont 4-17-16 | Photo 1