Delaney B. James Sports Photography | Sky Blue FC v Washington Spirit 4-24-16 | Photo 1