Delaney B. James Sports Photography | NYCFC vs NE Revolution 3-26-16 | Photo 1